کمپین تبلیغاتی IKEA برای نمایش مشکل مدرن "عکاسی از وعده های روزانه و انتشار در شبکه های اجتماعی" که امروزه فراگیر شده است، این تبلیغ را ساخته تا در نهایت مردم مجدداً به آرامش برسند و زمان غذا خوردن را با هم صرف کنند.
۱۳۹۵ آذر ۰۲

لینک کوتاه :