افتتاحیه فیلم سلام بمبئی در حالی صورت گرفت که حواشی زیادی از جمله حضور 8 بادیگارد , ممانعت از کار خبرنگاران و پیامهای جالب گلشن گروور و بازیگر دیگر هندی شد .در این افتتاحیه محمدرضا گلزار حضور داشت .. اخبار و عکسهای کامل افتتاحیه فیلم سلام بمبئی با بازیگران هندی را در سایت گلزاریا برای محمدرضا گلزار ببینید.. www.realgolzaria.ir
۱۳۹۵ آذر ۱۴

لینک کوتاه :