فیلمی از لحظه سقوط یک تابلو درست پس از عبور یک عابر را مشاهده می کنید.
۰۵ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :