رباتی شبیه به سگ های فضایی که علاوه بر حیوان خانگی مجازی، در مطالعات برنامه نویسی رایانه ای شرکت می کند تا برنامه های مختلف بر روی آن آزمایش شود. www.caferobot.ir
۱۳۹۵ آذر ۱۵

لینک کوتاه :