تذکر جدی مداح سرشناس به مداحان اهل بیت_ برای مردم کم نگذارید_ به پدرم گفتم کار و کاسبی ما را تعطیل نکن- شبکه تصویری ایرانیان
۱۳۹۵ آذر ۰۳

لینک کوتاه :