متخصص ارتودنسی به شکل روتین وضعیت دندان عقل را بعد از ارتودنسی بررسی خواهد کرد و اگر به هر دلیلی دندان عقل قبل از ارتودنسی کشیده نشده باشد و ارتودنتیست علایمی مشاهده کند مبتنی بر احتمال تاثیر بد دندان عقل بر ارتودنسی در آینده، دستور خارج کردن دندان عقل را خواهد داد!
۱۳۹۵ آذر ۰۳

لینک کوتاه :