با درود. بازخوانی تصنیف زبان آتش از استاد شجریان توسط پوریا علیپور هنرمند نابینا پیشاپیش بابت اشتباهی که در عبارات "حق گویی" و "حق جویی" که به اشتباه "هر کویی" و "هر جویی" خوانده شده پوزش می طلبیم. با تشکر از نگاه های گرمتان سبز باشید.
۱۳۹۵ آذر ۱۸

لینک کوتاه :