سوال های زیادی در مورد اثر دندان عقل بر نظم دندان ها پیش می آید و با عث دلمشغولی بسیاری از جوانان و والدین است! در این کلیپ به سوال های رایج تر و مهم تر پاسخ داده می شود. برای داشتن اطلاعات بیشتر به DrGogani.com مراجعه کنید و یا با شماره 09101820936 برای تنظیم وقت ملاقات تماس بگیرید.
۱۳۹۵ آذر ۰۳

لینک کوتاه :