محسن تنابنده با حضور در مصاحبه خود با فریدون جیرانی در برنامه اینترنتی 35 (فیلم نت) به تحلیل نقدهای مسعود فراستی می پردازد
۰۴ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :