ساره خواجه نوری (طراح ایرانی لباس عروس) نیویورک مزون ساره یکی از طرف مزونهای مورد تایید نیویورک از سوفی هلت فرانسه میباشد. به عقیده ساره نوری، داشتن کیفیت عالی پارچه نه تنها نقش مهمی در زیبایی لباس عروس دارد بلکه............ https://telegram.me/swarovskiandfashion
۱۳۹۵ آذر ۲۰

لینک کوتاه :