گفتگو با رسایی در مورد نحوه انتخاب امام خامنه ای برای رهبری انقلاب و تحول هاشمی رفسنجانی از انقلاب تا به امروز #خاندان-هاشمی
۱۳۹۵ آذر ۲۳

لینک کوتاه :