حمله شدیداللحن بازیگر زن تلویزیون به صدف طاهریان_ فاحشگی فقط زیر پل پارک وی اتفاق نمی افتد_رامسین کبریتی پول اجاره خانه اش را هم نداشت_به پارتی های شبانه شان نمی روم چون به هر قیمتی نمی خواهم وارد سینما شوم_فریبا نادری- شبکه تصویری ایرانیان
۱۳۹۵ آذر ۲۴

لینک کوتاه :