این میکسم به نظرم خیلی خوبه.من به همه پیشنهاد میکنم این فیلمرو ببینن،،برین سینما و حتما این فیلمرو ببینید.این فیلم واقعا رکورد شکوند من وقتی فیلمش رودیدم واقعا عاشق فیلم شدم و فیلمش منو درگیر خودش کرد.این میکس رواز قسمت های کوتاهی که ازفیلم سلام بمبئی در اومده بوددرست کردم،،به امید خدا بعد از اینکه فیلمش در اومد به جز اینکه فیلمش رو میخرم بلکه دانلود هم میکنم و از این فیلم زیبا براتون فیلم میزارم.
۱۳۹۵ آذر ۲۴

لینک کوتاه :