کربلایی حمیدرضا علیمی-اربعین امام علی(ع)1387،هیئت دیوانگان حسین کاشان،دریافت متن شعر در وب سایت هاشمیون
۱۳۹۵ آذر ۰۳

لینک کوتاه :