گفته می شود ضارب هنگام تیراندازی فریاد می زده: ما انتقام حلب را خواهیم گرفت
۰۶ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :