خبر ترور وحشتناک سفیرروسیه در ترکیه درواپسین روزهای سال 2016میلادی (امروز یک هواپیمای مسافری 39نفره هم درروسیه سقوط کزدمتاسفانه)بگزارش خبرگزاری شین هوای چین
۱۳۹۵ آذر ۳۰

لینک کوتاه :