ترور سفیر روسیه درآنکارا ترکیه توسط مامور پلیس لباس شخصی البته خوشبختانه پس از اعزام به بیمارستانی سفیر زنده مانده بود فرد ضارب فریاد می زد این انتقام حلب درسوریه است!
۱۳۹۵ آذر ۳۰

لینک کوتاه :