یک کشیش مسیحی، که به گفته خودش صحبتهایش به او وحی شده!!! پیشگویی هایی جالب در رابطه با منطقه و اتفاقات داخل آن نموده که بسیار قابل تأمل و تفکر است. کلیپ صحبتهای وی و نقد آن در برنامه "ناگفته های مسیحیت" را در این کلیپ حتماً ببینید!
۱۳۹۵ آذر ۳۰

لینک کوتاه :