مصاحبه با دیا میرزا بازیگر جوتن هندی فیلم سینمایی سلام بمبئی (حرف زدنش و پاسخ دادنش به سوالات جابه پیشنهاد می کنم ببینید)
۱۳۹۵ دی ۰۱

لینک کوتاه :