دیا میرزا بازیگر اصلی فیلم سلام بمبئی دیروز در سینما کوروش حضور یافت . فیلم این نشست را با هم میبینیم . عکسها را در سایت گلزاریا دنبال کنید
۱۳۹۵ دی ۰۲

لینک کوتاه :