فیلمی از چالش مانکن سردار آزمون بازیکن تیم رستوف و تیم ملی کشورمان را مشاهده می کنید.
۰۴ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :