فیلمی از چالش مانکن سردار آزمون بازیکن تیم رستوف و تیم ملی کشورمان را مشاهده می کنید.
۰۲ اسفند ۱۳۹۵

لینک کوتاه :