هیچ توهینی به اقای علیخانی و ژانگ یشینگ نشده فقط جهت فانه یعنی سرگرمی نه خنده وهمینطور توروخدا اگه بی مزه هم شده بگید بی مزه است مرسی ^__^
۰۲ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :