یکی از راه های برطرف کردن درد دندان استفاده از گل میخک می باشد...با ما در ارتباط باشید:سایت موسسه www.eslamicteb.ir کانال رسمی موسسه: eslamicteb14@
۱۳۹۵ دی ۱۰

لینک کوتاه :