انتقاد رضا گلزار ازمطبوعات در نشست خبری فیلم سلام بمبئی/حضور دیا میرزا بازیگر هندی
۱۳۹۵ دی ۱۱

لینک کوتاه :