شما کلیپی از اجرای جالب چالش مانکن توسط مایک تایسون ، قهرمان سابق بوکس جهان را مشاهده می کنید.
۰۲ اسفند ۱۳۹۵

لینک کوتاه :