شما کلیپی از اجرای جالب چالش مانکن توسط مایک تایسون ، قهرمان سابق بوکس جهان را مشاهده می کنید.
۱۳۹۵ دی ۱۲

لینک کوتاه :