شما کلیپی از اجرای جالب چالش مانکن توسط مایک تایسون ، قهرمان سابق بوکس جهان را مشاهده می کنید.
۰۴ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :