تصنیف قدیمی ای سلسله مو با صدای استاد شجریان و هم نوازی حسین علیزاده، کیهان کلهر و همایون شجریان. اطلاعات بیشتر در وبسایت: www.APblog.ir
۱۳۹۵ دی ۱۴

لینک کوتاه :