نهایت خنده در دورهمی. آقای مدیری و دوستان چند دفعه به این صحنه خندیدین؟!!! معرکه بود
۱۳۹۵ دی ۱۴

لینک کوتاه :