اونهایی که پدر و مادرشون رو فراموش می کنند، بیشتر آلزایمر دارند. خوب باشیم... www.wikiniki.ir
۱۳۹۵ دی ۱۴

لینک کوتاه :