آیت الله هاشمی رفسنجانی دعوت حق را لبیک گفت ..... گریه آیت الله هاشمی رفسنجانی برای مظلومیت امیرکبیر در دوران استبداد و استعمار ...
۱۳۹۵ دی ۱۹

لینک کوتاه :