ضمن تشکر بابت ابراز همدردی گسترده مردم در همین ساعات اندک گذشته از رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام کردند که تا این زمان، تنها روز خاکسپاری ایشان معلوم و روز سه شنبه 21/10/1395 برای این مراسم تعیین شده است. هنوز در خصوص سایر جزئیات دیگر این مراسم تصمیم گیری دیگری نشده که در صورت اتخاذ، متعاقبا اعلام خواهد شد.
۱۳۹۵ دی ۱۹

لینک کوتاه :