حضور مقامات کشوری در حسینیه جماران و مردم در خیابان های جماران ر حسینیه جماران-فوت هاشمی رفسنجانی-حال و هوای جماران پس از فوت هاشمی رفسنجانی
۱۳۹۵ دی ۲۰

لینک کوتاه :