- به من گفتن اومدی مجوز بگیری ؟ گفتم بله ، گفتن فرار کن برو \n- مرسوم شده میگن مجید خراطها آهنگه غمگین می خونه مردم باهاش خودکشی می کنن\n- سرم رفت زیر تراکتور
۰۱ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :