فیلمی از صحبت های سردار قاسم سلیمانی درباره آیت الله هاشمی را مشاهده می کنید. | http://basijpress.ir/fa/news-details/88277/
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :