تخریب بتن با واترجت یا روش آب تخریب از روش های متداول ترمیم بتن و کندن بتن است. ربات آکواکاتر نیز موجب تسریع عملیات تخریب بتن می شود. شرکت منیب - ۸۸۹۹۹۵۰۰ - www.monibco.com
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :