آیه موضوعی شماره 95 - موضوع : سودمند نبودن نسبت ها و افتخارات قبیله ای - مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن کریم
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :