آیه موضوعی شماره 95 -\n\nموضوع :\n سودمند نبودن نسبت ها و افتخارات قبیله ای - مرکز آموزش مجازی حفظ قرآن کریم
۰۱ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :