همایش ترویج اخلاق مداری اجتماعی با موضوع معرفی الگوی اخلاق، آیت الله سید قاضی طباطبائی در بروجن برگزار شد.
۰۲ اسفند ۱۳۹۵

لینک کوتاه :