شما می توانید این بازی را از ایران اپس و پارس هاب و گوگل نیز دانلود کنید
۰۱ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :