شما می توانید این بازی را از ایران اپس و پارس هاب و گوگل نیز دانلود کنید
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :