موسیقی جنجالی این روز های فضای مجازی رپ نقد برجام یه رپ سیاسی ارزشی است که #علیرضا_شدت اون رو خونده از دیدنش ضرر نمی کنید #باغیرتا
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :