شقایق امروز یه لکه عجیب و غریب رو به راحتی از روی مبل خونه اش پاک می کنه.
۰۱ اسفند ۱۳۹۵

لینک کوتاه :