شقایق امروز یه لکه عجیب و غریب رو به راحتی از روی مبل خونه اش پاک می کنه.
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :