توضیحات بیشتر در وبسایت گیم شات - http://gameshot.ir/
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :