پویانمایی سه بعدی شرکت سپاهان دانه به معرفی روند تولید پلیت دام و طیور در این شرکت تولیدی می پردازد. این پویانمایی سه بعدی توسط گروه هنری امین تولید گردیده است. گروه هنری امین مجری تیزرهای تبلیغاتی پویانمایی سه بعدی
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :