بخارشوی صنعتی ایتالیایی دسیدریو ( DESIDERIO ) دارای قابلیت های بسیار بالا به منظور نظافت تجهیزات مراکز درمانی و بیمارستان ها می باشد. ارائه شده از شرکت بازرگانی پیشتاز.\nتلفن: 52-66572450-021 . سایت: http://www.pishtazco.info
۰۱ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :