مجال بده ای اشرف مخلوقات\n آفریده شده ام كه زندگى كنم.
۰۱ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :