مجال بده ای اشرف مخلوقات آفریده شده ام كه زندگى كنم.
۰۲ اسفند ۱۳۹۵

لینک کوتاه :