توی دلم یه حالی دارم یه حس خوب و خاص و شیرین آروم آروم، یواش و پنهون اومده توو دلم پاورچین دل به دلش میدم که چشماش جور شده با تموم دنیام دلمو برده با نگاهش هیچکسو غیر اون نمیخوام هیچکسو غیر اون نمیخوام حال من چه خوبه وقتی با نگاتو میشینی به دلُ میمونم باهاتو جونمی قلبمی دستتو میگیرم روزی صددفعه از عشق تو میمیرم حال من چه خوبه وقتی با نگاتو میشینی به دلُ میمونم باهاتو جونمی قلبمی دستتو میگیرم روزی صددفعه از عشق تو میمیرم یه دل، نه صد دل شدم عاشق بس که برای من عزیزه زندگی من شده انگار اون واسه ی من همه چی
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :