آیا براستی پیشوای آریایی آلمان آدولف هیتلر و حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان نازی به صورتی که یهود در همه جا گفته نژاد پرست بودند؟ در این ویدئو تصاویری از قهرمان سیاهپوست دو المپیک مونیخ jesse owens در آلمان و سخنان او و همچنین بسیاری از نیروهای غیر آریایی ارتش رایش سوم را میبینید و در پایان حتی یک روحانی در لباس اس اس را مشاهده خواهید کرد.
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :