جریان‎های کنترل شده و کنترل نشده در زبان مدلسازی BPMN2.0\n@ebpm_ir\nwww.ebpm.ir\nhttp://www.aparat.com/ebpm.ir\nگسترش دانش حوزه مدیریت فرآیندهای کسب و کار برای کارشناسان، مدیران و فعالان این حوزه هدف ماست.\nگروه آموزشی و مشاوره مدیریت ‎ eBPMبا بهره گیری از مجموعه ای از مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت فرآیندهای کسب وکار، برآن است تا قدمی در راستای گسترش و توسعه علم مدیریت فرآیندهای کسب وکار در کشور
۰۱ بهمن ۱۳۹۵

لینک کوتاه :