شما میتوانید به راحتی صدا را پردازش کنید و به صورت آنالوگ سکوئنس کنید. به ماجولار خود یک LFO و مولد Envelope اضافه کنید. به DAW وصل کنید و آهنگ های کامل بسازید. به تِرک های درام خود وصل کنید، در را باز کنید، و یک جشن راه بیاندازید. اندازه ی کوچک، قیمت پایین، صدای عظیم، و پتانسیل وسیع از ویژگی های این محصول است. اطلاعات بیشتر را در ایران صوت دریافت کنید. https://goo.gl/puuyoo
۱۳۹۵ دی ۲۳

لینک کوتاه :