فکر نمی کردم شب کوک دیده شود، چه برسد به دیده شدن خودم؛ چوب رادیو جوان را خوردم؛ خیلی ها فقط اسم خوانندگی را یدک می کشند؛ مهدی یغمایی در حاشیه جشن امضاء آلبوم "چمدون تو"
۱۳۹۵ آذر ۰۳

لینک کوتاه :