مجموعه خانه ی صفوی اصفهان، شامل گالری صفوی، دکان صفوی، ایوان و سه دری ها و کافه صفوی می باشد. در این ویدئو، اردشیر قانعی (مدیر مجموعه)، الناز رجبیان (مدیر فرهنگی هنری) و محمد حمیدی (مدیر کافه) از پیش زمینه فکری و اهداف خود برای تاسیس این مجموعه صحبت میکنند.
۱۳۹۵ بهمن ۲۳

لینک کوتاه :