در پی سخنرانی اکبر اعلمی نماینده مجلس در زنجان در سال 86 که در قسمتی از آن به جایگاه مجلس و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسلام اشاره شده بود گفت حتی اعضای کابینه امام حسین هم قابل سوال و انتقاد است. بعضی از اشخاص و رسانه های اقتدار گرا بدروغ مدعی شدند که اعلمی گفته است امام حسین هم قابل استیضاح است!! اعلمی با ایراد نطق تندی به این جوسازی های که با هدف تخریب و ترور شخصیت او انجام شده بود در مجلس واکنش نشان داد. متن کامل سخنرانی اعلمی در ساعصر ایران http://www.asriran.com/view.php?id=30206
۱۳۹۵ آذر ۰۲

لینک کوتاه :